Kierrätystä, ruokaa ja muotia

Tulin juuri työmatkalta Hollannista. Alankomaat ovat Suomea edellä jätteen käsittelyssä, hyötykäytössä ja kierrätyksessä. Siinä missä me mietimme muovien erilliskeräystä, on Hollanti kerännyt pakkausmuoveja kotitalouksista jo muutaman vuoden ja menestyksekkäästi. Muovit lajitellaan ja hyötykäytetään uudelleen kierrätysmateriaalina tai myydään Saksaan. Merkittävää on, että jäteasemat ovat Hollannissa asukkaille ilmaisia. Tämä tekee niiden käytöstä joustavaa, ruuhkatonta, ja asiakkaalla on […]

Lähiasukkaiden ääni voitti – tuulivoimalat nurin Kotkan Hallassa

Hallan tuulivoimayleiskaava käsiteltiin valtuuston kokouksessa tänään 18.8.2014. Kotkan valtuusto yksimielisesti päätti valita hankkeen 0-vaihtoehdon ja lopettaa täten tuulivoimakaavan valmisteluprosessin. Asia kuitenkin herätti vilkasta keskustelua ja puheenvuoroissa sekä kannustettiin että juntattiin tuulivoimaloiden rakentamista. Voimaloita rakennetaan, koska tuulivoimatuet kannustavat myllyjen rakentamiseen. Ne ovat tällä hetkellä 12 – 15 miljoonaa euroa vuodessa. Investointina tuulivoimaloiden rakentaminen eittämättä edistää paikallista […]

Valtuuston tilinpäätöskokous 12.5.2014

Puheeni valtuustossa, aiheena tilinpäätös 2013, henkilöstökertomus 2013 ja arviointikertomus 2013 Kotkan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on harmaata luettavaa. Numerot eivät yllätä, mutta muistuttavat inhottavalla tavalla siitä, ettei taloudellisia vaikeuksia ole voitettu vieläkään. Nettona vuoden aikana tehdyt tuloarvioiden ja määrärahojen muutokset heikensivät alkuperäistä talousarvion toimintakatetta noin 14 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen toimintakate jäi 3,9 miljoonaa euroa tarkennettua […]

Kaupungin talous on edelleen huonossa jamassa…

Samaan aikaan kun Varsovassa valmistellaan kansainvälistä ilmastosopimusta, me kotkalaiset täällä valtuustosalissa toteamme, että maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Kuntatalous on ollut pelättyäkin huonommassa kunnossa ja peräti 84 kunnalla vuoden 2012 kate oli negatiivinen. Syitä heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton nousu sekä menojen nopeana jatkuva kasvu. Peilaten näihin taustanäkymiin, Kotkan kaupungin taloussuunnitelma ja […]

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 19.8.2013 aiheesta kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian kevyt päivitys on toteutettu onnistuneesti. Edelliseen strategiaan verrattuna, tällä kertaa oltiin viisaampia ja työ suoritettiin virkamiesvetoisesti, eikä tilattu konsulttipaperia. Valtuutettujen muutokset strategiapohjaan ovat pieniä ja ennalta arvattuja. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen uudesta läpileikkaavasta palkista, joka edellyttää kaupungin ottavan kestävän kehityksen ja ympäristön huomioon kaikessa toiminnassa. Ympäristön huomioon ottamista ei voida lokeroida yhteen laatikkoon, vaan […]