Alla CV:ni keskeisiltä osin.

Työkokemus

2.9.2013-, Kymenlaakson Jäte Oy, Laatu- ja kehityspäällikkö, jäteala

2.1.2011 – 30.6.2012, Kotkan kaupunki, projektipäällikkö, energia- ja ympäristöala

1.8.2007 – 31.12.2009, Pernajan kunta, ympäristö- ja työsuojelupäällikkö

1.1 – 31.7.2007, TTL (Työterveyslaitos), tutkija, immunotoksikologia

2005 – 2006, Helsingin yliopiston Tiedesäätiö, tutkija, merentutkimus

2004 – 2006, Kymenlaakson keskussairaalan, bioanalyytikko, kl. mikrobiologian laboratorio

2003, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, bioanalyytikko, patologia

2002 (kesä), Medix Laboratoriot Oy, bioanalyytikko, patologia

2001 (kesä), Medix Laboratoriot Oy, bioanalyytikko, patologia

1999 – 2001, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, bioanalyytikko, virussasto.

Ennen vuotta 2001 erilaisia töitä opiskeluiden ohella eri työnantajille.

Koulutus

AEE, Aalto Uneversity Executive Education, EMBA-tutkinto (2019-2021)

Helsingin Yliopisto, kasvatustieteen approbatur (2005)

Göteborgs Universitet, marin ekologi, FM Marinbiolog (2004)
Progradu: “Environmental Impact assessment of a planned pipeline over the Pojoviken Bay.”

STADIA, Helsingin Ammattikorkeakoulu, bioanalyytikko (2001)
Opinnäytetyö: “Comparison of hepatic C detection methods in blood transfusion patients.”

Luottamustoimet

 1. Kotkan Energian hallituksen jäsen 5/2019 alkaen
 2. Kotkan kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009 alkaen
 3. Kotkan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2013-2021
 4. Kotkan Energian hallituksen jäsen 2017 – 2018 
 5. Kotkan kaupunginhallituksen jäsen 2017 ja varajäsen 2013-2016, 2018-2019
 6. Kotkan konsernijaostossa 2013-2017 (läsnäolo- ja puheoikeudella)
 7. Kotkan henkilöstöjaoston jäsen 2017 ja varajäsen 2013-2016
 8. Seutuvaltuuston jäsen 2013-2017, varajäsen 2017-
 9. Maakuntavaltuuston jäsen 2009-2012
 10. Kotkan ympäristölautakunnan puheenjohtajana. 2009-2012
 11. Hyötyvirta ry:n puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien.
 12. Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f styrelsemedlem 2014- (Ruotsalaisen koulun johtokunnan jäsen 2014 lähtien)
 13. Kotkan ensi- ja turvakotiyhdistyksen johtokunnan jäsen 2012-2014
 14. Meri-Kymen Luonto ry:n puheenjohtaja 2008-2010, varajäsen 2011-2013
 15. SLL:n hallituksen varajäsen 2011
 16. SLL:n Kymenlaakson piirihallituksen jäsen 2011 ja 2012- varajäsen
 17. Asunto-osakeyhtiö Isosatamakatu 3:n hallituksen puheenjohtaja 2005 ja 2010
 18. Asunto-osakeyhtiö Isosatamakatu 3:n hallituksen jäsen 2007-2009
 19. Kymen Golf naistoimikunnan jäsen 2015-2016
  Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hallituksen varajäsen 2008

Ohjausryhmät

TKI-energiakeskittymä – kädet ja aivot yhdessä. Hankkeen koordinointi: Kymenlaakson AMK 2015-2017. ohjausryhmän puheenjohtajana.

KIERTO – Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa. Hankkeen koordinointi: Kouvolan Innovation Oy. 2016-2017 ohjausryhmän puheenjohtajana.

Resurssitehokkuuspalvelu – teollisuuden joustava uudistaminen. Hankkeen koordinointi: Kouvolan Innovation Oy. 2015-2017 ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille. Hankkeen koordinointi: Kymenlaakson AMK. 2016-2017 ohjausryhmän jäsen.

Tieteelliset julkaisut

WIT Press Conference papers: Coastal Ecology 2006. The use of cotton grass as oil sorbent in marine environmental protection – preliminary results from experiments. (Ikävalko, J., Suni, S., Koskinen, K, Aalto, A., Jäänheimo, J., Romantschuk, M.) accepted for publishing 3.3.2006.

ICES CM 2005/S:12: Use of biological life history, genetic, and vulnerability information to optimize the repertoire of oil combating technologies. (S. Kuikka , T. Lecklin, M. Rahikainen, K. Vainio – Mattila, T. Juntunen, T. Rosqvist, K.Jolma, A. Mäkinen , J. Ikävalko, J. Mattila, A. Aalto)

Tvärminne studies 10. Research activities in 2002 – 2004: Environmental impact assessment of a planned pipeline over the Pojoviken Bay (Aalto, A & Sandberg-Kilpi, E.)

AMBIO 2007 Removal by sorption and in situ biodegradation of oil spills limits damage to marine biota – a laboratory simulation.  (Suni, S., Koskinen, K., Kauppi, S., Hannula, E., Ryynänen, T.1, Aalto, A., Jäänheimo, J., Ikävalko, J., Romantschuk, M.1)

ICES CM 2007/I. Exposure to diesel oil prevents recovery from Prorocentrum minimum induced pathological changes in Baltic blue mussels, Mytilus trossulu.s (Annika Aalto, Johanna Ikävalko and Inke Sunila)