Kova totuus innovatiivisista kulttuureista.

Perustuu Gary P. Pisanon artikkeliin ”The Hard Truth About Innovative Cultures”, Harvard Business Review. Perinteinen viisaus on, että innovaatio riippuu ympäristöstä. Onnistuneessa reseptissä tarjotaan mahdollisuutta epäonnistumiselle, halukkuutta kokeilemiselle, turvallista puhumiskulttuuria ja epähiearkista organisaatiota. Todellisuudessa nämä elementit eivät riitä. Mitä puuttuu? Liian helposti jäädään mukavuusalueelle ja käyttäydytään muita mukaillen. Sen sijaan hyvin menestyvän organisaation tunnusmerkkejä ovat: […]