Valtuuston tilinpäätöskokous 12.5.2014

Puheeni valtuustossa, aiheena tilinpäätös 2013, henkilöstökertomus 2013 ja arviointikertomus 2013

Kotkan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on harmaata luettavaa. Numerot eivät yllätä, mutta muistuttavat inhottavalla tavalla siitä, ettei taloudellisia vaikeuksia ole voitettu vieläkään. Nettona vuoden aikana tehdyt tuloarvioiden ja määrärahojen muutokset heikensivät alkuperäistä talousarvion toimintakatetta noin 14 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen toimintakate jäi 3,9 miljoonaa euroa tarkennettua lisätalousarviota heikommaksi. Vuoden 2013 alijäämä merkitsee sitä, että kumulatiivinen alijäämä kasvaa -42,8 miljoonaan euroon.

Tarkastuslautakunnan arviossa todetaan, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet viime vuoden aikana. Toteutumatta jäivät kuitenkin ostopalveluihin käytettävien menojen vähentäminen ja investointien asettuminen vuosikatteen suuruisiksi.

Riskejä

Kotkan kaupungin riskit muodostuvat kasvavasta työttömyydestä, terveydenhuollon hoitoketjun tehottomuudesta, lisääntyneistä sisäilmaongelmista, hoitotakuun täyttymättömyydestä ja henkilöstön osaamisen tasosta. Lisäksi pienempiä riskejä ovat elintarvike- ja terveysvalvonnan vajaat valvontaresurssit sekä ympäristönsuojelun puuttuvat yritysneuvontaresurssit.

Lisäksi tilinpäätöksessä todetaan, että Konserniyhtiöiden toiminnan mahdollisesti aiheuttama luottoriski tulisi ottaa huomioon konsernin laajuisella rahoitus- ja riskienhallinnan strategialla.

Henkilöstömenojen osalta voimme olla tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Henkilöstön määrä väheni 105 henkilöllä. Tämä on noin 1,1 miljoonan euron säästö. Hienoa on, että sairauspoissaolot laskivat yli 10 %. Kaupunki on selkeästi panostanut työhyvinvointi- ja virkistystoimintaan ja se näkyy myös tuloksissa. Pieni, mutta iloitsemisen arvoinen asia, on tupakoinnin lopettamiseen eteen tehdyn työn tulokset. Vuonna 2013 järjestettiin kaksi tupakoinnin lopettamisen ryhmää, joissa yli puolet osallistujista onnistuivat tupakoinnin lopettamisessa. Jokaisesta savuttomasta päivästä kiittävät sekä terveys että ympäristö.

Tulevaisuus

Nyt vuosikate on saatu nostettua positiiviseksi ja tilikauden alijäämä on pienentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Suunta kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi on oikea, mutta tarmokasta talouden tasapainotustyötä on edelleen jatkettava, jotta kriisikuntakriteerien täyttyminen pystytään välttämään. Valtion budjettiratkaisut tuovat paineita kuntasektorin talouteen myös tulevina vuosina, toisaalta ennakkotiedot valtionosuusuudistuksen muutoksista näyttävät suotuisilta Kotkan kaupungin osalta.

Kaupunkisuunnittelun kehittämishankkeiden harteille on pistetty paljon toivoa. Kehittämistä odotetaan Kantasatamaan, Jumalniemeen, Karhulaan, Katariinaan ja Karhulanniemeen. Osa hankkeista ei toteudu raskaiden kustannuksien takia ja tuntuu, että aika paljon lasketaan rakenteilla olevan moottoritien varaan.

Meille on tarjottu kahta oljenkortta pelastautumiseen: Venäjä ja cleanteck. Venäläisten ruplavirtaa yritämme ohjata moottoritien ja erilaisten hankkeiden avulla, mutta vähintään yhtä tärkeänä tulisi nähdä vihreän teknologiabisneksen kehittäminen alueella.

Kymenlaakson liiton mukaan tavoitteena on nostaa Kymenlaakso maamme johtavaksi biomassa tuotantoalueeksi. Elinkeinorakennetta monipuolistaa uusiutuvien energialähteiden teknologia ja siihen liittyvien tuotteiden valmistus. Ympäristöteknologia, sekä monet luovan talouden alat ovat nykypäivää.

Ympäristö

Tilinpäätöstä tarkasteltaessa voidaan todeta, että meillä Kotkassa on vielä paljon työsarkaa ”Jatkuvan parantamisen” tiellä. Tämä tulee esille esimerkiksi kun tarkastelemme kaupunginhallituksen tavoitetta puhtaasta, turvallisesta ja ekologisesta elinympäristöstä. Kun kriittiseksi menestystekijäksi on asetettu viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen ja mittarina vesistön tila, niin tavoitetasoa ei ole saavutettu. Tavoitteeksi on asetettu pistekuormitustason väheneminen, mutta todellisuudessa kuormitus on päinvastoin kasvanut. Toki tulokseen vaikuttaa merkittävästi yksittäinen, viime elokuussa Kotkan edustalla tapahtunut, kaoliinipäästö.  Toinen tavoitetaso, johon emme ole päässeet, on energiansäästötavoite.

Joka tapauksessa Kotkan kaupunki on jatkanut hyvin aloitettua työtä energia- ja ilmastoasioiden parissa. Suunnitelmista ja tavoitteista on siirrytty tekemään konkreettisia toimenpiteitä poikkihallinnollisen johtoryhmän vetämänä. Näitä esimerkkejä todellisista ympäristöteoista ovat: kiinteistöihin tehdyt energiatehokkuuskatselmukset, ekotukitoiminta ja Kymenlaakson yhteinen energianeuvonta. Lisäksi kaupunki osallistuu osaltaan maakunnan yhteiseen ympäristökasvatusverkostoon. Tämä juniorityö on tärkeää, jotta kasvatamme viisaampaa sukupolvea rakentamaan kestävämpää huomista. Panostetaan nyt lapsiin ja nuoriin.

 

 

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *