Voitto Itärannan kaavataistelussa!

Puheenjohtajakaudellani Meri-Kymen Luonnossa otimme aktiivisesti kantaa vireillä oleviin kaavahankkeisiin. Yksi näistä on Itärannan kaava Kotkan Suulisniemessä. Kaava on suunniteltu niin, että kolme korttelia (31, 32, ja 43) toteutuessaan tuhoaisivat ainutlaatuisen harjualueen ja luonnontilaisen luontotyypin (hiekkaranta). Kouvolan hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen. Hyväksymispäätös valtuustossa syntyi 22.3.2010 äänestämällä ja luonnollisesti minä ja meidän vihreä porukka vastusti kaavan toteutumista sellaisenaan.

Hallinto-oikeuden perustelut ovat mieluista luettavaa. Niistä käy ilmi, että asian käsittelijät ovat antaneet painoarvoa maakunnallisesti merkittävälle harjualueelle ja arvokkaalle pohjavesialueelle ja vaativat, että alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon suojeluarvot. Hallinto-oikeus toteaa, ettei ranta-alueen s-1 merkintä riitä turvaamaan luontoon ja maisemaan liittyvä arvoja ja ettei maakuntakaava ole riittävällä tavalla otettu alueen suunnittelussa huomioon. Hallinto-oikeus korostaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää luonnonarvojen vaalimista ja luonnon erityisarvojen säilyttämistä koskevia sisältövaatimuksia kortteleiden 31, 32 ja 43 osalta.

Koska rantakorttelit 31 ja 32 ovat olleet kaupunginhallitukselle kaavan toteutumisen kannalta painoarvoltaan suuret, hallinto-oikeus kumoaa asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen kokonaisuudessaan.

Tällä kertaa luonto voitti ja asukkaiden virkistysalue on turvassa. Toivotaan, että päätös pysyy ja kaupungin kaavoituspolitiikka palaa takaisin niihin arvoihin ja tapoihin joissa kaupungin rannat on pyritty jättämän vapaiksi.

Ota osaa keskusteluun

1 kommentti

  1. Erinomainen päätös Kouvolan hallinto-oikeudelta! Muuten olen sitä mieltä, että näitä asioita tulisi hoitaa hyvässä yhteistyössä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tavoitteiden pohjalta http://www.maaseutupolitiikka.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *